Αφήστε το email σας
για να ενημερώνεστε για άρθρα και σεμινάρια
ψυχολογίας και παιγνιοθεραπείας!
Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε το email σας!

Εγγραφή σε Newsletter

Θεραπευτικές Ομάδες

Οι θεραπευτικές ομάδες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4-11 ετών. Πρόκειται για ολιγομελείς ομάδες παιγνιοθεραπείας (3-5 παιδιά) με ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα. Σε αυτές τις ομάδες τα παιδιά συνεργάζονται και αποφασίζουν μόνα τους τι θα παίξουν. Ο παιγνιοθεραπευτής δίνει έμφαση στις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που αναδύονται από τα παιδιά και φροντίζει να τηρούνται τα όρια που έχουν συμφωνηθεί. Τα παιχνίδια που έχουν στην διάθεσή τους τα παιδιά είναι ειδικές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται στην Παιγνιοθεραπεία, ώστε να γίνεται κάθε φορά αντιληπτό το θέμα που διαπραγματέυται η ομάδα.

Κύκλος 10 εβδομαδιαίων συναντήσεων με στόχο:

1. Την διαχείριση θεμάτων στην συμπεριφορά
2. Την αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών
3. Την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
4. Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
5. Την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων

Για την ένταξη του παιδιού στην ομάδα είναι απαραίτητη μια αρχική συνάντηση με τους γονείς για την λήψη ιστορικού.