Αφήστε το email σας
για να ενημερώνεστε για άρθρα και σεμινάρια
ψυχολογίας και παιγνιοθεραπείας!
Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε το email σας!

Εγγραφή σε Newsletter

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευτής βοηθάει τον θεραπευόμενο με ένα πλήθος ψυχολογικών διαταραχών και συναισθηματικών δυσκολιών. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην μείωση ανησυχητικών συμπτωμάτων, ώστε το άτομο να μπορεί να λειτουργήσει ισορροπημένα στην καθημερινότητά του και να ενισχύσει το αίσθημα ευεξίας.

Προβλήματα που μπορεί η ψυχοθεραπεία να αντιμετωπίσει είναι οι δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, οι συνέπειες ενός τραύματος, η ιατρική νόσος ή απώλεια (θάνατος αγαπημένου), οι ψυχολογικές διαταραχές (πχ. κατάθλιψη, άγχος), τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, οι ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, η χαμηλή αυτοπεποίθηση κ.α. Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπείας, καθένα από τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν από μόνα τους, χωρίς φαρμακευτική αγωγή.

Οι Θεραπευτικές Συνεδρίες
Οι συνεδρίες είναι ατομικές ή ομαδικές και μπορούν να βοηθήσουν παιδιά και ενήλικες. Η διάρκειά τους είναι 50 λεπτά και γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Και ο θεραπευτής αλλά και ο θεραπευόμενος συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία, ώστε αυτή να έχει αποτέλεσμα. Μεταξύ τους αναπτύσσεται ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, και μέσα από αυτό τα θέματά επεξεργάζονται σε βάθος.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι βραχύχρονη (λίγες συνεδρίες) όταν το αίτημα είναι πολύ συγκεκριμένο, ή μακρόχρονη (μήνες ή χρόνια) όταν πρόκειται για προβλήματα που υπάρχουν χρόνια και είναι περίπλοκα. Το θεραπευτικό πλάνο σχεδιάζεται και συμφωνείται και από τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.

Έχει αποτέλεσμα η ψυχοθεραπεία;
Οι έρευνες δείχνουν πως οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία βιώνουν ανακούφιση από τα συμπτώματα που έχουν και λειτουργούν καλύτερα στην ζωή τους. Περίπου 75% των ανθρώπων επωφελούνται από την ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία έχει φανεί να βελτιώνει συναισθήματα και συμπεριφορές που συνδέονται με καλύτερη λειτουργία του νου και του σώματος. Τα οφέλη συμπεριλαμβάνουν επίσης λιγότερες ασθένειες, λιγότερη αναπηρία, λιγότερα ιατρικά προβλήματα και αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση.

Με την χρήση απεικονιστικών τεχνικών του εγκεφάλου οι ερευνητές έχουν δείξει πως ο εγκέφαλος των ανθρώπων που κάνουν ψυχοθεραπεία αλλάζει, όπως αλλάζει μετά από φαρμακευτική αγωγή. Για να λάβετε τα περισσότερα επιθυμητά αποτελέσματα από την ψυχοθεραπεία, δείτε την σαν μια συνεργατική διαδικασία, να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς, και να ακολουθείτε το θεραπευτικό πλάνο.