Αφήστε το email σας
για να ενημερώνεστε για άρθρα και σεμινάρια
ψυχολογίας και παιγνιοθεραπείας!
Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε το email σας!

Εγγραφή σε Newsletter

Μαθησιακή αξιολόγηση

Στην μαθησιακή αξιολόγηση γίνεται η χορήγηση κάποιων δοκιμασιών που εξετάζουν τις γνωστικές λειτουργίες του παιδιού, όπως είναι η μνήμη, οι οπτικοχωρικές ικανότητες, οι γλωσσικές δεξιότητες, γραφοκινητικές δεξιότητες, η φωνολογική ενημερότητα και άλλοι τομείς που επηρεάζουν την μάθηση.

Ο ψυχολόγος έχει την ικανότητα να κρίνει εάν οι δυσκολίες στην μάθηση οφείλονται σε γνωστικούς παράγοντες ή σε συναισθηματικά/αναπτυξιακά θέματα. Με βάση αυτά, δημιουργείται ένα πλάνο παρέμβασης, το οποίο είναι εξατομικευμένο και εξυπηρετεί τις ανάγκες του παιδιού.