Αφήστε το email σας
για να ενημερώνεστε για άρθρα και σεμινάρια
ψυχολογίας και παιγνιοθεραπείας!
Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε το email σας!

Εγγραφή σε Newsletter

AutPlay Therapy

Ψυχοεκπαιδευτικό Μοντέλο για να βοηθήσει -και όχι να «φτιάξει»- παιδιά.

 

Το AutPlay® Therapy δημιουργήθηκε από τον Dr Robert Jason Grant και είναι μία συνθετική προσέγγιση οικογενειακής παιγνιοθεραπείας που βοηθά παιδιά (3-18 ετών) στο Φάσμα του Αυτισμού και τις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν προκλήσεις ψυχικής υγείας.

Το AutPlay Therapy ενσωματώνει ψυχολογικές θεωρίες, μοντέλα παιγνιοθεραπείας και προσεγγίσεις ανάπτυξης σχέσεων μέσα σε ένα συνεκτικό πρωτόκολλο με στόχο να βοηθήσει παιδιά και εφήβους να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ψυχικής υγείας. Οι γονείς και τα παιδιά θεωρούνται παράγοντες αλλαγής στην θεραπεία και συνεργάζονται με τον θεραπευτή.

Το AutPlay Therapy προσφέρει μία διαδικασία αξιολόγησης σχεδιασμένη έτσι ώστε να εκτιμά το κάθε παιδί εξατομικευμένα και να φωτίζει τις δυνατότητές του, όπως και το να καθοδηγεί σε περιοχές που χρήζουν παρέμβασης, σε στόχους και σε προσεγγίσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας. Οι θεραπευτικές δυνάμεις του παιχνιδιού χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ποικίλων δυσκολιών στην συναισθηματική ρύθμιση, στις κοινωνικές δεξιότητες, στην ανάπτυξη της σύνδεσης, στην ελάττωση του άγχους και των φοβιών, των αισθητηριακών προκλήσεων, των δυσκολιών στις εκτελεστικές λειτουργίες, της κατάθλιψης και ζητημάτων αυτοεκτίμησης, του τραύματος, του στίγματος και των δυσκολιών στην σχέση παιδιού-γονέα.

Γιατί ένα παιδί με αυτισμό να χρειάζεται ψυχοθεραπεία;

• Άγχος
• Τραύμα
• Κατάθλιψη
• Κοινωνική αλληλεπίδραση
• Δυσκολίες αυτορρύθμισης
• Ανάπτυξη υγιών σχέσεων
• Θέματα ζωής (διαζύγιο γονέων, σχολικός εκφοβισμός, πένθος κτλ)
• Συννοσηρότητα

Τι αρχές ακολουθεί ένας Autplay Therapist;

• Κατανοεί ότι η σχέση παιδιού-θεραπευτή είναι η βάση για την θεραπεία και πως το παιδί και οι γονείς είναι συνεργάτες στην διαδικασία.
• Κατανοεί πως το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό άτομο και αναπτυξιακά θα έχει μοναδικές δυνατότητες και προκλήσεις και το πλάνο παρέμβασης χρειάζεται να τις λαμβάνει υπόψιν του.
• Κατανοεί την σημασία της συστημικής προσέγγισης και της συμπερίληψης των μελών της οικογένειας και άλλων ατόμων που παίζουν ενεργό ρόλο στην ζωή του παιδιού.
• Κατανοεί ότι τα παιδιά και οι οικογένειες συμμετέχουν και γίνονται αποδεκτοί όπως είναι και μεριμνά να υπάρχει ενσυναίσθηση και διατήρηση υγιών στόχων/προσδοκιών.
• Φροντίζει η θεραπεία να έχει σκοπό που μπορεί να αξιολογηθεί και να αναγνωριστεί, με στόχους που μπορούν να εξηγηθούν εύκολα.
• Φροντίζει η θεραπεία να περιλαμβάνει περιοδική αξιολόγηση για παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας.
• Κατανοεί την σύγχρονη έρευνα σχετικά με το φάσμα του αυτισμού και συναφείς καταστάσεις και σέβεται τον ρόλο του ως μέρος μιας διεπιστημονικής ομάδας που συνεργάζεται με το παιδί και την οικογένεια.

*Ο όρος «Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές» χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ορολογία του DSM-V (2013). Στην πραγματικότητα, η φιλοσοφία του Autplay Therapy στηρίζει την θεωρία της Νευροποικιλότητας (Neurodiversity), με βάση την οποία οι «διαταραχές» δεν είναι παρά φυσιολογικές και διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και λειτουργίας του εγκεφάλου.