Αφήστε το email σας
για να ενημερώνεστε για άρθρα και σεμινάρια
ψυχολογίας και παιγνιοθεραπείας!
Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε το email σας!

Εγγραφή σε Newsletter

Ο ρόλος του ψυχολόγου στην ειδική αγωγή

Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήμονας που ερευνά και παρεμβαίνει σε τρία επίπεδα:

• το γνωστικό επίπεδο (τι σκέφτεται το άτομο)
• το συναισθηματικό επίπεδο (τι νιώθει το άτομο)
• το συμπεριφορικό επίπεδο (τι κάνει το άτομο)

Η ειδική αγωγή είναι ο τομέας της εκπαίδευσης που αφορά άτομα με κάποια αναπηρία, αναπτυξιακές δυσκολίες, συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.

Ο ψυχολόγος, σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από παιδοψυχίατρο, αναπτυξιολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, αναλαμβάνει την αξιολόγηση σε μαθησιακό/αναπτυξιακό/συναισθηματικό επίπεδο, την κατάρτιση σχεδίου παρέμβασης και την υλοποίησή του.

Αντιμετωπίζει το παιδί ως μια βιοψυχοκοινωνική οντότητα και ως μέρος ενός συστήματος, που αποτελείται από την οικογένειά του, το σχολείο του και την ευρύτερη κοινωνία.
Συνεργάζεται με την οικογένεια του παιδιού ώστε να βοηθήσει τους γονείς και τους ευρύτερους συγγενείς να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί και να ανταπεξέλθουν σε τυχόν δικά τους συναισθηματικά θέματα που προκύπτουν.
Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού, προτείνοντας τις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας και κατευθύνοντάς τους σχετικά με την αντιμετώπιση τυχόν συμπεριφορικών δυσκολιών του παιδιού.

Τελικός στόχος του ψυχολόγου είναι η οικογένεια να μπορέσει να στηρίξει και να αποδεχθεί τις δυσκολίες του παιδιού και να το βοηθήσει να ξεδιπλώσει τις ικανότητές του, ώστε να διαμορφωθεί σε έναν λειτουργικό και ευτυχισμένο ενήλικα.