Αφήστε το email σας
για να ενημερώνεστε για άρθρα και σεμινάρια
ψυχολογίας και παιγνιοθεραπείας!
Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε το email σας!

Εγγραφή σε Newsletter

Παιγνιοθεραπεία: Μια θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

Τι είναι η ΔΕΠ-Υ;

Η ΔΕΠ-Υ, ή αλλιώς Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, είναι μια νευροβιολογική διαταραχή που επηρεάζει παιδιά και ενήλικες. Χαρακτηρίζεται ως η επίμονη και επαναλαμβανόμενη δυσκολία στην συγκέντρωση ή/και την εμφάνιση υπερκινητικότητας, που εμποδίζουν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του ατόμου. Άτομα με ΔΕΠ-Υ αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την προσοχή, τις εκτελεστικές λειτουργίες (την ικανότητα του ατόμου να ξεκινήσει μια διαδικασία, να την οργανώσει και να την διαχειριστεί) και την εργαζόμενη μνήμη. Υπάρχουν τρεις εκφάνσεις της ΔΕΠ-Υ:

 • Ελλειμματική προσοχή
 • Υπερκινητικότητα-Παρορμητικότητα
 • Συνδυασμός των δύο παραπάνω

Το άτομο με ΔΕΠ-Υ μπορεί να εμφανίσει διάφορες εκφάνσεις της κατά την διάρκεια της ζωής του.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ;

Για να πούμε ότι ένα παιδί έχει ΔΕΠ-Υ, πρέπει να πληροί τουλάχιστον 6 κριτήρια από τα παρακάτω, ενώ ένας ενήλικας τουλάχιστον 5:

-Διάσπαση Προσοχής

 • Δεν μπορεί να δώσει προσοχή σε λεπτομέρεις ή κάνει λάθη απροσεξίας.
 • Δυσκολία διατήρησης της προσοχής
 • Δείχνει να μην ακούει.
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες.
 • Δυσκολεύεται με την οργάνωση.
 • Αποφεύγει ή δεν του αρέσουν έργα που απαιτούν σκέψη.
 • Χάνει πράγματα.
 • Διασπάται εύκολα.
 • Ξεχνάει καθημερινές ασχολίες.

-Υπερκινητικότητα-Παρορμητικότητα

 • Κουνάει χέρια, πόδια ή κουνιέται στην καρέκλα.
 • Δυσκολεύεται να μείνει καθιστός.
 • Τρέχει πολύ ή σκαρφαλώνει υπερβολικά (στα παιδιά), υπερβολική ανησυχία (ενήλικες)
 • Δυσκολία να συγκεντρωθεί σε έργα με ησυχία.
 • Συμπεριφέρεται σαν να τον ελέγχει μηχανή
 • Μιλάει πολύ
 • Απαντά πριν ολοκληρωθεί η απάντηση.
 • Δυσκολία στην αναμονή ή στο περιμένει την σειρά του.
 • Διακόπτει τους άλλους.

-Συνδυασμός

 • Υπάρχουν συμπτώματα από τις δύο παραπάνω εκφάνσεις.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η Παιγνιοθεραπεία;

Η Παιγνιοθεραπεία είναι ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και διαταραχές. Με τα παιδιά χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως το φυσικό μέσο έκφρασης, ενώ με τους ενήλικες χρησιμοποιεί τον λόγο και την τέχνη ως εκφραστικά μέσα των σκέψεων και των συναισθημάτων. Η Παιγνιοθεραπεία δίνει μεγάλη έμφαση στην τήρηση των ορίων και στην ανάληψη της ευθύνης των συμπεριφορών του ατόμου. Σέβεται τον ρυθμό του κάθε ατόμου, για αυτό και κάνει την διαχείριση της ΔΕΠ-Υ πιο εύκολη, καθώς το άτομο καταφέρνει να ενισχύει την διάρκεια συγκέντρωσης χωρίς να πιέζεται και με ευχάριστο τρόπο. Η Παιγνιοθεραπεία αντιμετωπίζει το άτομο ολιστικά και λαμβάνει υπόψιν της τις δυνατότητες του ατόμου, την οικογένειά του και τις υπόλοιπες ομάδες που το πλαισιώνουν, αντί να εστιάζει απλά στα ελλείμματα που φέρνει το άτομο σχετικά με την συγκέντρωση και την υπερκινητικότητα. Στην παιγνιοθεραπεία το άτομο εφοδιάζεται με τα απαραίτητα μέσα που χρειάζεται για να διαχειριστεί τις δυσκολίες του και να γίνει λειτουργικό στην καθημερινότητά του.

 

Ποιος εφαρμόζει την Παιγνιοθεραπεία;

Η Παιγνιοθεραπεία εφαρμόζεται από ειδικούς ψυχικής υγείας, που έχουν μετεκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της παιγνιοθεραπείας (4ετής μετεκπαίδευση). Συνήθως οι παιγνιοθεραπευτές είναι επαγγελματίες που έχουν δικό τους ιδιωτικό γραφείο, ωστόσο τους συναντά κανείς και σε σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα και διάφορες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.